Izmena režima saobraćaja na kružnom putu Bešenovo – Šuljam

Preduzeće „Sirmijum” putdoo kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će doći do izmene režima saobraćaja na lokalnom putu deonica kružnog puta od Bešenova do Šuljma i to dana 15. maja 2024. god. u vremenu 6 do 20 sati.

Za saobraćaj se potpuno zatvara deonica kružnog puta Bešenovo – Šuljam od raskrsnice sa putem Bešenovo – Bešenovački Prnjavor.

Saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce.