Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji našeg Grada raspisan je, i sa pratećom dokumentacijom objavljen na sajtu Grada Sremska Mitrovica. Nakon završetka ovog poziva i formiranja liste privrednih subjekata biće objavljen i poziv za građane koji će biti krajnji korisnici ovih mera.

Grad Sremska Mitrovica doneo je odluku o sufinansiranju mera energetske sanacije, a potom i Pravilnik o konkretnom sprovođenju tih mera. Na  Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Sremska Mitrovica mogu da se jave preduzeća koji se bave ovim poslovima, tj. privredni subjekti koji imaju sedište ili izdvojenu jedinicu na našoj teritoriji, saopšteno je u Holu Gradske kuće na konferenciji za novinare.

Kako je saopštila Vesna Vujanović načelnica Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata: „Grad je je zaključio ugovor sa Ministarstvom rudarstva i energetike koje obezbeđuje 50% sredstava za sufinansiranje ovih mera, a ostalih 50% lokalna samouprava. Grad Sremska Mitrovica je u svom budžetu obezbedio potrebna sredstva. Grad sufinansirati mere izolacije, mere zamene stolarije i meru zamene, odnosno nabavke i ugradnje kotlova na prirodni gas i na biomasu, dakle ove četiri mere Grad će sufinansirati u iznosu od 50%, a krajnji korisnici će imati obavezu da uplate svojih 50%. Javni poziv za privredne subjekte koji će vršiti ugradnju i nabavku, kao prvi korak u realizaciji ovih mera raspisan je 13. jula 2021. godine i trajaće do 28. jula 2021. godine. Poziv  kao i neophodni obrasci objavljeni su na internet stranici Grada Sremska Mitrovica.”

Sadržaj Javnog poziva nalazi se na linku :

http://www.sremskamitrovica.rs/page.php?pro_id=637

Načelnica Vujanović je istakla: „Nakon okončanja perioda roka u kojem je utvrđena mogućnost za podnošenje prijava, komisija koju smo takođe formirali će napraviti preliminarnu listu privrednih subjekata. Svi privredni subjekti će imati uvid u preliminarnu listu i dokumentaciju svakog od njih koju su dostavili, imaće pravo prigovora, eventualno, na preliminarnu listu. Nakon toga komisija ima rok od tri dana da reši po prigovorima, sačini konačnu listu i dostavi je Gradskom veću Grada Sremska Mitrovica na usvajanje, potom će lista privrednih subjekata biti javno objavljena, opet na internet stranici Grada Sremska Mitrovica.”

Nakon završenih radnji i formiranja liste privrednih subjekata biće objavljen i poziv za građane koji će biti krajnji korisnici ovih mera, objašnjava ona. „Ove četiri mere su za 2021. godinu, ovi javni pozivi i novac koji je obezbedio Grad i Ministarstvo energetike jesu za 2021. godinu. Dakle, ograničeni smo sredstvima, time će i broj građana biti ograničen, koji će moći da koristi ova sredstva, ali to je za 2021. godinu. Za narednu godinu i sve buduće godine, Grad će obezbediti svoja sredstva, aplicirati kod Republike za još toliko sredstava, dakle građani će i u narednim godinama biti u mogućnosti da koriste ove mere, nadam se dosta narednih godina. Grad je obezbedio 3 miliona u ovoj budžetskoj godini i tri miliona je dobio od Ministarstva za energetiku, nadam se da ćemo naredne godine obezbediti i više sredstava”, dodaje Vujanovićeva.

Za izbor privrednih subjekata postoje dva osnovna kriterijuma istaknuta u javnom pozivu, na osnovu kojih će se formirati lista privrednih subjekata, navela je načelnica, to je ponuđena cena i rok na koji je ta cena ponuđena, odnosno rok na koji ona važi. Svi koji ispunjavaju uslove će biti na listi, prema njenim rečima, samo je pitanje rangiranja.

Još jednom je pozvala sve privredne subjekte koji ove uslove ispunjavaju da se jave na konkurs i time pruže mogućnost građanima da izaberu koga oni žele, da ih na listi bude što više.