Jedan pacijent koji se leči od koronavirusa hospitalizovan u Opštoj bolnici

Prema izveštaju iz Opšte bolnice Sremska Mitrovica, jedan pacijent koji se leči od koronavirusa je hospitalizovan u toj ustanovi.

Na osnovu preporuka radne grupe za postupanje u uslovima pandemije COVID 19 , Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica zabranjene su posete hospitalizovanim pacijentima.

Obavezno je nošenje zaštitinih maski za zaposlene, bolničke i ambulantne pacijente, posetioce, studente, učenike i sve druge koji ulaze u ustanovu.