JKP „KOMUNALIJE” osvojile 1. mesto u izboru za najbolju projektnu ideju u Srbiji

Javno komunalno preduzeće „Komunalije” iz Sremske Mitrovice predstavilo najbolju crowdfunding ideju.

U okviru projekta „Alternativno finansiranje i donacije za lokalne zajednice u Srbiji”, čiju je realizaciju omogućilo Nemačko savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) putem Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje, organizovana je konferencija od strane NALED i asocijacija Loud Crowd.

Završna konferencija bila je ujedno i finale konkursa za izbor najboljih projektnih ideja za finansiranje putem crowdfunding-a, pristiglih iz svih regiona Srbije. Odlukom glasova publike pobedila je inicijativa JKP „Komunalije” iz Sremske Mitrovice koje je prezentovalo projekat razvoja reciklažnog dvorišta za nula otpada u Gradu Sremska Mitrovica.

Realizacijom ovog projekta, smanjiće se količina trajno odloženog otpada na regionalnoj deponiji, rešiće se problem mini divljih deponija u našem gradu i povećati stepen reciklaže.

Građanima će biti omogućeno da potpuno besplatno u Reciklažno dvorište odlože 8 kategorija otpada: kabasti otpad, građevinski otpad, zeleni otpad….

Veliku zahvalnost dugujemo i Lokalnoj samoupravi, svim medijima, građanima koji su se uključili u glasanje, a sve u cilju da naš grad bude – GRAD SA 0 OTPADA!