JKP „Standard“ Šid: Odvoz otpada iz plavih kanti

Iz JKP „Standard“ Šid obaveštavaju naše građane Šida da u subotu, 25. maja, iznesu svoje plave kante u koje su odvajali reciklažni otpad (papir, plastika i metal).

Odvoz se vrši u svim ulicama u Šidu od 6 časova.