JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica deo akcije „Čep za hendikep“

Akcija sakupljanja plastičnih čepova Udruženja „Čep za hendikep“ traje od septembra 2012. godine. funkcioniše tako što građani dobrovoljno prikupljaju čepove sa plastičnih flaša, koje oni zatim prikupljaju i prodaju kompanijama koje se bave reciklažom tvrde plastike. Za dobijeni novac kupuju osobama sa invaliditetom nova ili polovna ortopedska pomagala.

U akciji prikupljanja čepova učestvuje više od oko 650 predškolskih ustanova, oko 800 osnovnih škola, 220 srednjih škola, ministarstava, ambasada, preko 580 društveno odgovornih kompanija i preduzetnika iz cele Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Akciji se priključilo i JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Na osnovu prispelih prijava, i nakon procene stručne komisije koju čini tim lekara specijalista, kupuju se adekvatna ortopedska pomagala.

„Priključili smo se i ovoj akciji jer je i nama važno poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Zalažemo se za ostvarivanje punog potencijala svake osobe sa invaliditetom uz korišćenje raspoloživih resursa u zajednici. Kao društveno odgovorno preduzeće želimo da pružimo pomoć onima kojima je to najpotrebnije. Pored tog motiva, smatramo da je ovo način da pokažemo da je recikliranje dobra navika kojom smanjujemo otpad i štitimo životnu sredinu“, rekla je Danica Nedić direktorka JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Zaposleni u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica kažu da će nastaviće sa akcijom i ubuduće jer je važno razvijati svest o humaniosti i solidarnosti kada je god to moguće, a ova akcija upravo to i potrvđuje.