Ko kaže da su otišli u zaborav: Skoro dva miliona Srba “okreće” fiksni telefon

foto Freeimages

U poslednjem kvartalu prošle godine u Srbiji je bilo oko 2,3 miliona pretplatnika fiksne telefonije i oni su u proseku dnevno telefonom razgovarali 1,9 minuta, dok je korisnika mobilnih mreža bilo oko 8,53 miliona, a njihovi razgovori su u proseku dnevno trajali oko sedam minuta, navodi se u pregledu tržišta za četvrto tromesečje koji je objavio RATEL.

Kada je reč o fiksnoj telefoniji, struktura pretplatnika se nije značajnije promenila, pa su većinu i to 87 procenata činili privatni korisnici, piše Euronews.

Oni su najčešće pozivali pretplatnike fiksne mreže u zemlji, dok su u međunarodnom saobraćaju preovladavali dolazni pozivi. Najviše pretplatnika imao je Telekom 72,7 procenata, zatim SBB 23,7 procenata.

U ovom periodu preneto je 3.400 brojeva, što je manje nego u prethodnom kvartalu.

Podaci za mobilnu telefoniju pokazuju da je u četvrtom kvartalu bilo oko 8,53 miliona aktivnih korisnika.

Oni su ukupno pričali 5,41 milijardu minuta u domaćem i međunarodnom saobraćaju i poslali oko 1,08 milijardi SMS poruka, odnosno 1,4 poruke dnevno.

Najviše aktivnih korisnika u mobilnoj telefoniji imao je Telekom, 44,15 procenata, Yettel 31,87 procenata, a na trećem mestu je A1 Srbija sa 23,98 procenata od ukupnog broja aktivnih korisnika.

Oni su najviše pozivali brojeve u svojoj mobilnoj mreži, dok su u romingu više saobraćaja generisali korisnici iz inostranstva u poređenju sa saobraćajem koji su ostvarili domaći korisnici u inostranstvu.

U četvrtom kvartalu preneto je oko 30.000 brojeva u mobilnoj telefoniji.

Broj korisnika fiksnog širokopojasnog interneta u četvrtom kvartalu prošle godine je blago povećan u odnosu na prethodni kvartal i iznosio je oko 2,07 miliona.