Kompanija Eaton proširiće saradnju sa Microsoft-om

Foto: Kompanija Eaton

Kompanija za inteligentno upravljanje energijom, Eaton, objavila je da će proširiti svoju saradnju sa Microsoftom kako bi ubrzala primenu svoje EnergyAware tehnologije sistema za zaštitu napajanja (UPS) u ključnim segmentima širom sveta.

Proširenje je deo novog strateškog okvirnog sporazuma između Eaton-a i Microsoft-a, koji je osmišljen za velike razvojne projekte u industriji, uključujući digitalnu transformaciju, održivost i energetsku tranziciju.

Ključni element strateškog okvirnog sporazuma je uključivanje Eaton-ove vlasničke tehnologije EnergyAware UPS u Microsoft projekte. Primarna funkcija UPS-a je da obezbedi zaštitu rezervnog napajanja ključnim aplikacijama i objektima i da ih zaštiti od prekida u mreži ili problema sa kvalitetom električne energije.

Kroz blisku saradnju tokom nekoliko godina, Eaton i Microsoft su dodavali nove digitalne mogućnosti UPS-u, što mu omogućava da se koristi kao distribuirani energetski resurs (DER) za podršku mrežama sa visokim nivoima varijabilne proizvodnje obnovljive energije.

Foto: Kompanija Eaton

Objašnjavajući značaj ovoga, Craig McDonnell, viši potpredsednik i generalni menadžer odeljenja za energetsku tranziciju i digitalne tehnologije u Eaton-u, izjavio je sledeće:

„Mrežni interaktivni UPS pomaže u dekarbonizaciji energije na nivou mreže, što znači da se njegova prednost u pogledu održivosti proteže izvan centra podataka. Ovo menja igru u smislu upravljanja energijom u okviru ukupnog profila uticaja centra podataka na životnu sredinu.“

„Mrežni interaktivni centar podataka je centar u kome opsežan električni sistem funkcioniše ne samo s ciljem zašte IT podataka i aplikacija klijenata, već i da pruži vredne usluge u području električne energije operateru prenosnog sistema i mreži. Ove pomoćne usluge će biti sve važnije u cilju pružanja podrške mrežama da se izbore sa visokim nivoom varijabilne obnovljive energije“, rekao je Sean James, direktor istraživanja centra podataka, Microsoft.