Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024. godini

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024.godini jeste unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za  organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024.godini.

Sve informacije i obrasci mogu se naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, u delu pod nazivom Konkursi.

Konkurs je otvoren zaključno sa 24.05.2024. godine.