Konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja građana

Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica raspisala je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja građana u 2023. godini.  

Kako je rekla  Marina Maksimović v.d. direktora Agencije za ruralni razvoj Grada, ovo je mera koja se sprovodi već dugi niz godina. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju udruženja građana sa sedištem na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, koja obavljaju delatnost u vezi sa ruralnim razvojem, odnosno unapređenjem poljoprivredne proizvodnje. Ove godine opredeljena su sredstva u iznosu od milion dinara.

Maksimović je dodala da konkurs traje do 24. avgusta tekuće godine. Sva potrebna dokumentacija može se naći na sajtu Agencije za ruralni razvoj Grada www.arrsm.rs ili u prostorijama Agencije na adresi Svetog Dimitrija 6, gde se mogu dobiti sve potrebne informacije.