Konkurs za upis polaznika vatrogasno-spasilačkih jedinica

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova. Na području u nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici, konkurs je raspisan za ukupno 10 kandidata i to:

– šest polaznika za područje Grada Sremska Mitrovica

– dva polaznika za područje Opštine Ruma

– dva polaznika za područje Opštine Šid

Pravo učešća na konkursu imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je državljanin Republike Srbije;

2. da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;

3. da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;

4. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;

5. da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

6. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;

7. da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 01.07.2021. godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Konkurs traje do 25. maja 2021. godine.

Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova http://www.mup.gov.rs  i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http://www.copo.edu.rs