Mart mesec borbe protiv raka

U martu, koji je u kalendaru javnog zdravlja označen kao mesec borbe protiv raka,  obavljeni su preventivni pregledi na teritoriji sremske opštine i održano je grupno predavanje o značaju i mogućnostima prevencije malignih bolesti.

Preventivni pregledi merenja krvnog pritiska i nivoa  šećera u kapilarnoj krvi obuhvatili su 135 osoba, dok je indivudailni razgovor o faktorima rizika obavljen sa 97 osoba.  U okviru poseta podeljen je edukativni materijal i svi su imali mogućnost da pitaju sve što ih interesuje u vezi svog zdravlja. Posebno je naglašen značaj skrining programa, i data su detaljna uputstva o načinu izvođenja skrininga za rano otkrivanja raka dojke i grlića materice, kao i karcinoma  debelog creva, koji bi trebali  u narednom periodu da značajno doprinesu  smanjenju obolevanja i umiranja od navedenih bolesti.

U srednjoj medicinskoj školi „Draginja Nikšić” održano je predavanje na temu-Odgovorni prema sebi i drugima-rizično ponašanje mladih i prevencija HPV infekcije, gde su pružene informacije o imunizaciji protiv HPV, koja je nejefikasnije metoda prevencije karcinoma grlića materice.

Prevencija malignih oboljenja ima ogroman zdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti, jer otkrivanjem raka u ranoj fazi stvara se mogućnost za njegovo efikasno lečenje.