Međunarodni dan dece obolele od raka: U Srbiji neslavna statistika

foto Shutterstock

15. februara obeležava se Međunarodni dan dece obolele od raka.

Međunarodni dan dece obolele od raka ustanovljen je 2002. godine radi ujedinjavanja aktivnosti i slanja jasne poruke u kontekstu prethodno pobrojanih ciljeva, a deo Kalendara javnog zdravlja u Republici Srbiji postao je 2013. godine.

Procenjuje se da se u svetu godišnje postavi oko 400.000 dijagnoza malignih bolesti kod dece uzrasta 0–19 godina. Najčešće vrste malignih bolesti u dečjem uzrastu su leukemije, tumori mozga, limfomi, neuroblastom i Vilmsov tumor.

Uspeh izlečenja raka kod dece je veliki, znatno veći nego u populaciji odraslih. U visokorazvijenim zemljama sveta stopa preživljavanja prelazi 80%. Rano otkrivanje i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece mogu znatno uticati na povećanje verovatnoće preživljavanja, bolji odgovor organizma na terapiju, kao i manje skupo i manje intenzivno lečenje.

Ukupan broj dece predškolskog uzrasta novoobolele od malignih bolestiu Beogradu, prema podacima iz populacionog Registra za rak, iznosi 10 u 2022. godini. Stopa registrovane obolele dece ovog uzrasta na 100.000 dece iznosi 8,3. U periodu od 2013. do 2022. godine najčešće maligne bolesti kod dece predškolskog uzrasta se odnose na maligne neoplazme krvi i limfnog tkiva, znatno ređi su maligniteti oka, mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema u posmatranih 10 godina, a zatim zloćudni tumori mokraćno-polnog sistema, štitaste žlezde i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, kao i kostiju, kože i vezivnog tkiva.

Tokom 2022. godine u populacionom Registru za rak registrovano je ukupno 25 dece novoobolele od malignih neoplazmi u Beogradu u uzrastu od 7 do 19 godina. U 2022. godini, maligne bolesti (neoplazme) dece i omladine uzrasta 7–19 godina beleže stopu obolevanja od 11,6/100.000. Prema grupama dijagnoza, kao najčešće u ovoj dobnoj grupi u 2022. godini izdvajaju se maligne neoplazme krvi i limfnog tkiva, zloćudni tumori muških polnih organa, zloćudni tumori štitaste žlezde i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, sekundarni zloćudni tumori nedovoljno definisane i neoznačene lokalizacije.