Međunarodni dan Roma – diskriminacija i dalje najveći izazov

Siromaštvo, napuštanje obrazovanja, diskriminacija, rani brakovi i nezaposlenost najveći su izazovi sa kojima se suočavaju pripadnici romske nacionalne manjine, ističe Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u čestitki povodom obeležavanja Međunarodnog dana Roma, 8. aprila.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog čestitalo je svim pripadnicima romske zajednice Međunarodni dan Roma koji se obeležava 8. aprila.

U Srbiji, prema poslednjem popisu stanovništva iz 2022. godine, živi 131.936 pripadnika romske nacionalne manjine.

Romi su teritorijalno izuzetno disperzirana zajednica – žive u gotovo svim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji i njeni članovi pripadaju različitim crkvama i većini verskih zajednica, navodi se u saopštenju.

U govoru se služe brojnim dijalektima, što otežava međusobnu komunikaciju i usložnjava izazove u procesu standardizacije romskog jezika, naglašeno je.

S obzirom na to koje su socijalne, ekonomske i obrazovne karakteristike, Romi imaju društveni status marginalizovane grupe, a neki od najvećih izazova sa kojima se suočavaju su siromaštvo,  napuštanje obrazovanja, rani brakovi, diskriminacija i nezaposlenost, ukazuje se u saopštenju.

Ministarstvo: Radimo na unapređenju položaja

Vlada Srbije i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog posvećuju veliku pažnju unapređenju položaja pripadnika romske nacionalne zajednice i njihovom uključivanju i integraciji u društvo.

„To se čini u partnerstvu sa brojnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave kao i romskim organizacijama, pre svega Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, na različite načine i sa različitim programskim sadržajima, svesni da ti procesi nikad ne idu ni brzo ni lako, kao i da sve što je do sada urađeno, ma koliko bilo značajno, nije dovoljno“, piše u saopštenju.

Osmi april je zvanično proglašen praznikom Roma u čitavom svetu 1990. godine u Poljskoj, tokom četvrtog Svetskog romskog kongresa Međunarodne romske unije, u spomen na prvi veći međunarodni susret romskih predstavnika koji je održan u Čelsfildu pored Londona od 7. do 12. aprila 1971. godine.