Međunarodni festival poezije mladih pesnika „Mašta i snovi” 

Festival će se održati u petak, 31. maja, sa početkom u 18 sati, u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare — Sirmijum. 

Pokrovitelj Festivala je Grad Sremska Mitrovica, a organizator Centar za kulturu „Sirmijumart”. Turistička agencija „UNO TRAVEL” iz Sremske Mitrovice je generalni sponsor Festivala, a dugogodišnji prijatelji su i Književna zajednica Sremska Mitrovica i Umetnički studio „Kardaš Art”. 

Festival se organizuje s ciljem afirmisanja i daljeg razvijanja stvaralaštva mladih pesnika ― učenika koji pohađaju osnovne i srednje škole.