Ministarstvo odbrane: Konkurs za specijalne jedinice otvoren do 31. jula, početna plata vojnih specijalaca 220.000 dinara

foto Ministarstvo odbrane

Odred vojne policije specijalne namene Kobre i 72. brigada za specijalne operacije raspisali su konkurs za sve zainteresovane mladiće i devojke do 30. godina starosti koji žele da zasluže mesto u stroju tih elitnih jednica, a početna plata biće 220.000 dinara.

„Početna plata vojnih specijalaca koji uspešno savladaju selektivnu obuku iznosi 220.000 dinara“, saopštilo je Ministarstvo, napominjući da će kandidati koji zadovolje propisane opšte i posebne uslove konkursa, biti upućeni na odgovarajuća medicinska testiranja i psihološke procene, a zatim i na provere fizičkih sposobnosti.

„Nakon ispunjavanja rigoroznih zdravstvenih, psiholoških i bezbednosnih kriterijuma, kandidati će biti upućeni na selektivnu obuku, koja se sastoji iz više eliminacionih faza. Najuspešniji među njima dobiće priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu u jednu od dve pomenute specijalne jedinice, na određeno vreme, u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine i njegovog kasnijeg obnavljanja“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Napominje se da se na konkurse mogu prijaviti i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem, s tim što će, pre upućivanja na selektivnu obuku, morati uspešno da savladaju osnovnu vojnu obuku.
Mesto rada budućih pripadnika 72. brigade za specijalne operacije je u garnizonu Pančevo, dok će budući pripadnici Odreda Vojne policije specijalne namene Kobre raditi u Beogradu.
„Dimanična i izazovna obuka, usavršavanje i rad sa najsavremenijom opremom i naoružanjem budućnost su onih koji stanu u stroj ovih elitnih sastava Vojske Srbije“, ističe se u saopštenju.
Konkurs za prijem u specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. jula 2024. godine, a zainteresovani kandidati detaljne informacije o konkursu za prijem u specijalne jedinice mogu pronaći na sledećem linku:https://www.mod.gov.rs/cir/konkurs-za-specijalne-jedinice-vojske-srbije