Mitrovica – slobodan grad

Najžešće borbe za oslobođenje Mitrovice, posle četiri godine krvave okupacije, vodile su se u noći između 31. oktobra i 1. novembra. 

U zoru, 1. novembra 1944. Sremska Mitrovica je bila slobodan grad.