Mobilna aplikacija „EPS Uvid u račun“ na usluzi potrošačima

foto iprom.si

„Elektroprivreda Srbije“ pustila je u rad mobilnu aplikaciju „EPS Uvid u račun“. Putem aplikacije, domaćinstva i mali kupci imaju mogućnost da na mobilnom telefonu, na veoma jednostavan način prate potrošnju električne energije, plate račune, provere mesečne zaduženja i uplate tri godine unazad, kao i da dobiju obaveštenja i ulože prigovor.

Mobilna aplikacija „EPS Uvid u račun“ dostupna je korisnicima na platformama iOS i Android i besplatno se može preuzeti na Google Play i App Store prodavnicama.

Mobilna aplikacija je nastavak procesa digitalizacije usluga Elektroprivrede Srbije. To je važan korak u našem nastojanju da olakšamo kupcima, kako pristup računu, tako i plaćanju. Istovremeno, broj korisnika našeg portala „Uvid u račun“ u konstantnom je porastu. Trenutno imamo više od 380 hiljada korisnika, što znači da građani sve više prepoznaju brojne benefite korišćenja takvih usluga, rekao je Radovan Stanić, izvršni direktor za poslove snabdevanja u EPS.

Stanić je podsetio i da svako ko se opredeli da račun za električnu energiju dobija elektronskim putem, umesto u papirnoj formi, već od prvog narednog računa ostvaruje pravo na popust od 50 dinara.

„Elektroprivreda Srbije“ pustila je u rad mobilnu aplikaciju „EPS Uvid u račun“. Putem aplikacije, domaćinstva i mali kupci imaju mogućnost da na mobilnom telefonu, na veoma jednostavan način prate potrošnju električne energije, plate račune, provere mesečne zaduženja i uplate tri godine unazad, kao i da dobiju obaveštenja i ulože prigovor.

Mobilna aplikacija „EPS Uvid u račun“ dostupna je korisnicima na platformama iOS i Android i besplatno se može preuzeti na Google Play i App Store prodavnicama.

Mobilna aplikacija je nastavak procesa digitalizacije usluga Elektroprivrede Srbije. To je važan korak u našem nastojanju da olakšamo kupcima, kako pristup računu, tako i plaćanju. Istovremeno, broj korisnika našeg portala „Uvid u račun“ u konstantnom je porastu. Trenutno imamo više od 380 hiljada korisnika, što znači da građani sve više prepoznaju brojne benefite korišćenja takvih usluga, rekao je Radovan Stanić, izvršni direktor za poslove snabdevanja u EPS.

Stanić je podsetio i da svako ko se opredeli da račun za električnu energiju dobija elektronskim putem, umesto u papirnoj formi, već od prvog narednog računa ostvaruje pravo na popust od 50 dinara.