Moguće kraće obustave u isporuci gasa

U petak, 11. juna, Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica vršiće radove na rekonstrukciji Regulacione stanice „Sever“ (industrijska zona Sever) što bi moglo da prouzrokuje kraće prekide u isporuci prirodnog gasa.

U subotu, 12. juna, vršiće se radovi i na rekosntrukciji Merno-regulacione stanice „Mačvanska Mitrovica, što takođe može da dovede do kratkotrajnih prekida u isporuci prirodnog gasa.