Muzej naivne umetnosti „Ilijanum“ u Šidu doboji novi izgled

Uz privođenje kraju radova na zgradi Muzeja naivne umetnosti „Ilijanum“ u Šidu, u okviru projekta “Šid siguran grad”, Muzej će zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu obaviti i sanaciju i rekonstrukciju kompletne fasade, uz već zamenjenu kompletnu stolariju.

Na taj način će Muzej kroz nekoliko faza radova a zahvaljujući zalaganju Opštine Šid, Ministarstva kulture i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, dobiti potpuno nov izgled i biti optimalno prilagođen za čuvanje i prezentaciju legata Ilije Bosilja, svetski značajnog umetnika. 

Zahvaljujući finansijskoj podršci Pokrajinskog sekretarijata, ove godine će biti obavljena i revizija stanja kulturnih dobara – slika iz fonda Muzeja uz redovnu konzervaciju slika. Pokrajinski sekretarijat za kulturu je ove godine opredelio Muzeju ukupno 3,25 miliona dinara