Na današnji dan 1930. godine rođen je Petar Milošević

Na današnji dan 1930. godine rođen je Petar Milošević, najpoznatiji svetski poznavalac istorije Sirmiuma, koji je živeo u Sremskoj Mitrovici.

Dr Petar Milošević (1930-2002) je srpski arheolog koji je živeo u Sremskoj Mitrovici.Završio je klasičnu arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirao 1978. godine sa tezom o sirmijumskim nekropolama, a potom stekao i zvanje naučnog saradnika Arheološkog instituta SANU.U svom naučnom radu najviše se ispoljio proučavajući arheologiju i istoriju antičkog Sirmiuma i rimsku kulturu u Sremu, ali i na široj teritoriji Srbije i Jugoslavije.Od strane naučnika i stručnjaka nazvan je „Ocem istorije Srema“.

Uvršćen je u knjigu 1000 najznamenitijih naučnika 20. veka od strane američkog bibliografskog zavoda.Preminuo je juna meseca 2002. u svom rodnom gradu, kojem je posvetio ceo svoj život i radni vek. U smrt je otišao onako kako je živeo i stvarao. Tiho i usamljenički. U centralnom gradskom parku u Sremskoj Mitrovici postavljena je bista sa njegovim likom.