Na današnji dan preminuo šidski slikar naivac Ilija Bašičević Bosilj

Foto: Wikipedia

Rođen je 18. jula 1895.godine, od oca Dimitrija i majke Ruže (rođ. Stanojević).

Osnovnu školu pohađao je u Šidu ( u to vreme ona je trajala četiri godine). Po završetku školovanja uključio se u rad na porodičnom imanju. Gotovo ceo svoj život Ilija se bavio zemljoradnjom i stočarstvom. Za vreme Drugog svetskog rata sa svoja dva sina boravi u Beču i tada oboljeva od tuberkuloze.

Opus Ilije Bašičevića Bosilja može se razvrstati u nekoliko većih tematskih celina: najbrojnije su slike sa motivima iz Biblije ( naročito Stari zavet i Otkrovenje Jovanovo ), potom sledi ciklus inspirisan srpskim narodnim epskim pesmama, mitovima i legendama. Ciklus Ilijada, nazvan po umetniku, a ne po Homerovom epu, umetnikov je obračun sa ljudskom glupošću, dvoličnošću i licemerjem. Brojan je i ciklus sa likovima iz životinjskog sveta u kome su najbrojnije ptice, naročito paunovi, ali i nestvarna bića sa ljudskim telima i životinjskim glavama i obrnuto.Na posletku sledi ciklus vezan za leteća, astrološka bića.

Na Trećem Trijenalu naivne umetnosti u Bratislavi 1972.godine, Iliji je posthumno dodeljeno priznanje međunarodnog žirija za dostignuća na planu naivne umetnosti.

Godine 2007. časopis Raw Vision (dobitnik nagade UNESCO za najbolji časopis o umetnosti na svetu) uvrstio je Iliju Bašičevića Bosilja u 50 vodećih umetnika tzv. Autsajder arta u svetu.