Na ovogodišnjem Srem Folk Festu nastupiće i folklorni ansambl Lužičkih Srba „SCHMERLITZ“

Folklorni ansambl Lužičkih Srba „SCHMERLITZ“ – Šmerlic, NEMAČKA

Lužička folklorna grupa „SCHMERLITZ” i lužička Folklorna grupa „SPRJEWJAN” su folklorni ansambl koji svake godine predstavlja lužičku kulturu i tradiciju na međunarodnim festivalima folklora.

Grupa narodnih igara je osnovana 1964. godine i trenutno broji 60 aktivnih članova, koji rade u 3 raličite starosne grupe. Svi članovi dolaze iz lužičke regije Baucen, u Saksoniji. Na repertoaru se nalaze prvenstveno autentične narodne igre koje su prilagođene za scenu i izvode se u narodnim nošnjama tipičnim za region.

Pored izvođenja tradicije na sceni, članovi ansambla aktivno učestvuju i u očuvanju tradicije čiji su deo uskršnje jahanje i bacanje majskog stuba.

Na sceni, muzička pratnja igračkog ansabla je Folklorna grupa „SPRJEWJAN” koja čuva autentičnu narodnu živu muziku, ali takođe koristi i modernije aranžmane, kako bi pojačala interesovanje i širenje tradicionalnih narodnih pesama Lužičkih Srba. Instrumenti koji se koriste uključuju gajde, gusle sa tri žice, harmoniku, bas, gitaru i udaraljke.

Dobro došli!!!
Willkommen!