Najava isključenja električne energije za PONEDELJAK 7. jun

Najavljeno isključenje struje za ponedeljak 7. juna 2021. godine na teritoriji Grada Sremska Mitrovica na osnovu dopisa Elektrodistribucije Sremska Mitrovica.

Дана 07.06.2021. на територији Општине Сремска Митровица се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:
1. Лаћарак ул. Планинска

ул. Змајева

ул. Гаје Шуљманца

ул. Сремска од бр. 1-197 и 2-140 и 162-190 и б.б.

ул. Ниска од бр. 1-49 и 2-36 и б.б.

ул. Школска од бр. 164-174 и 163-167 и бр. 134

ул. Војина Штрбачког од бр. 1-5 и 2-8

ул. Карађорђева од бр. 51-81 и 52-164а и б.б.

ул. Карађорђева сокак б.б.

ул. Бранка Радичевића од бр. 1-31 и  4-30

ул. 1. новембра бр. 70

09.00-13.00
2. Сремска Митровица ул. Змај Огњеног Вука од бр. 25-37 и 30-48

ул. Милеве Марић од бр. 17-25 и 16-24

Топлотна подстаница – ул. Милеве Марић бр. 20

ул. Фрушкогорска од бр. 115-145

О.Ш. “Слободан Бајић Паја” – ул. Фрушкогорска бр. 145а

ул. Шишатовачка од бр. 21-35 и 28-44

08.30-14.30
3. Лежимир део викенд насеља Косовац 10.30-11.30
4.    
5.    
6.    
Дана 07.06.2021. на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:
1. Шид ул. Николе Влашког од бр. 39-73 и 50-86 09.00-14.30
2.    
3.    

КДС – Корисници дистрибутивног система

 

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.

Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније укључи КДС.                                                           

  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“