Napreduju radovi na rekonstrukciji deonice puta Laćarak – Čalma

Radovi na uređenju kolovoza na saobraćajnici Laćarak – Čalma napreduju predviđenim tempom.

Nakon rekonstrukcije saobraćajnice Sremska Mitrovica – Veliki Radinci, počeli su radovi na obnovi saobraćajnice Laćarak – Čalma. Sama rekonstrukcija ove deonice puta ima za cilj poboljšanje bezbednosti i kvalitet saobraćaja na deonici puta koja spaja dva važna naselja u Sremu.

Ukupna dužina deonica koja se rekonstruiše je 7,7 kilometara.

Vrednost radova je procenjena na 230 miliona dinara.

Novi kolovoz biće širine šest metara sa bankinama od 1 metar pa će širina planuma saobraćajnice biti osam metara. Nova saobraćajnica će biti urađena od izlaska iz Laćarka do tzv. krsta u centru Čalme.

U „Srem-putu” navode da pretpostavljaju da će radovi biti završeni pre predviđenog roka.