Nastavnici Ekonomske škole „9. maj“ u Sloveniji – Erazmus+

Tri nastavnice ekonomske grupe predmeta: Gordana Selaković, Nada Malјković i Gordana Lazarević Zdelar su, u okviru Erazmus+ akreditovanog projekta br. 2023-1-RS01-KA121-VET-000130054, boravile u Ljublјani, Slovenija na aktivnosti posmatranja na radnom mestu u periodu od 18.03 – 22.03.2024. godine.

Tom prilikom su posetile, i posmatrale nastavu u školi „Ekonomska gimnazija in Srednja Šola Radovljica“. Imale su priliku da uporede obrazovni sistem, obrazovne profile i nastavne planove i programe u Sloveniji i Srbiji, posebno u stručnom obrazovanju. Obišle su školu, upoznale se sa načinom i organizacijom rada u školi. Prisustvale su časovima stručnih predmeta, videle kako nastavnici organizuju svoje časove, koje nastavne metode koriste, kako rade sa učenicima sa posebnim potrebama.

Ovo iskustvo je doprinelo da unaprede svoje stručne kompetencije za držanje nastave, usvoje nove nastavne metode i dobiju ideje kako da unaprede svoju nastavu, kao i rad same škole. Upoznale su i kroz razgovore razmenile iskustva sa kolegama iz škole domaćina.

Po povratku su svoja iskustva prenele kolegama u školi. Nadaju se da će ova prva poseta doprineti budućoj saradnji dveju škola.