Nestvarna mesta: Manastir Šišatovac (VIDEO)

Foto: Vojvodina uživo
Manastir Šišatovac se nalazi na južnim padinama zapadnog dela Fruške gore u blizini istoimenog naselja i izvora potočića Remete. U početku se manastir zvao Remetica ili Remetski manastir.
Manastir Šišatovac su osnovali 1520. godine monasi manastira Žiče, koji su se u Srem sklonili bežeći od turskog zuluma. Na temeljima crkve Svetog Nikole koju su pronašli, oni će podići novu i posvetiti je Rođenju Presvete Bogorodice.
Foto: Vojvodina uživo

Manastirski kompleks čine jednostrani spratni konak, manastirska crkva i kapela pored groblja smeštena na brdašcetu. Dvorište manastira, prekriveno travnjacima, živom ogradom u obliku lavirinta, prošaranim raznim vrstama drveća, cveća i žbunja, svojim skladom i uređenošću očaraće svakog posetioca.

Foto: Vojvodina uživo

Današnji izgled saborni hram je dobio u periodu 1758 – 1778. godine. Imponuje svojom monumentalnošću u poređenju sa drugim fruškogorskim manastirima. U Šišatovcu je od 1812 – 1827. godine boravio arhimandrit Lukijan Mušicki, zbog koga je u manastir dolazio krem tadašnje srpske inteligencije: Vuk Karadžić, Jakov Gerčić, Petar Ivanović Keper…

Foto: PrtSc/google.maps