Nestvarna mesta: Ušće reke Bosut u Savu (VIDEO)

Foto: Vojvodina uživo
Bosut je čudnovata reka, za koju su još stari Rimljani rekli da do podneva teče na jednu stranu, a od podneva na drugu.

Bosut je reka koja nastaja u Hrvatskoj, dok u našu zemlju ulazi kod Batrovaca. Kod sremskog sela Morović, u nju se uliva njena najveća pritoka Studva. Konačno, Bosut se uliva u Savu kod istoimenog sela.

Jedna od specifičnosti ove reke je ta da njegovo korio nisu napravile njene vode, već reka Sava. Naime, njeno korito, bilo je jedan od mnogobrojnih rukavaca Save. Ovaj rukavac se odvajao od matice nizvodno od ušća reke Bosne u Savu, a potom joj se vraćao nedaleko od ušća Drine.

Foto: Vojvodina uživo

Kada se gornji kraj tog rukavca zatrpao, usled obilnih nanosa reke Bosne, Turci su mu dali ime Bosut, što na njihovom jeziku znači „Pusta voda“. Ovo ime najbolje oslikava Bosut, jer je njegovo korito isuviše veliko, dok su količine njegovih voda prilično skromne.

Nedaleko od ušća u Savu, sagrađena je prevodnica za brodove. Međutim ona nije odavno u funkciji, jer se od Drugog svetskog rata, rekom ne plovi. Zapravo, Bosutom mogu da plove samo manji brodovi (do 40 kilometara od njegovog ušća).

Foto: Vojvodina uživo

Bosut je mirna i pitoma reka, baš kao i beskrajna ravnica koja ga okružuje. Drevni Rimljani su se ponosili njime i često su se hvalili kako u „Svom carstvu imaju reku koja do podne teče u jednom, a posle podne u drugom smeru“. Ova uzrečica u potpunosti je tačna, jer se često desi da kada vetar zaduva, plitke vode krenu da teku u kontra smeru.