Nova čistilica za Javno komunalno preduzeće „Komunalije”

Danas je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović  posetila naš grad i tom prilikom uručila je savremenu ekološku čistilicu na električni pogon. Ugovor sa ministarkom potpisala je gradonačelnica Svetlana Milovanović, potom je izvršena primopredaja čistilice Javnom komunalnom predzueću „Komunalije”.

Posle potpisivanja ugovora ministarka Vujović izrazila je zadovoljstvo što je baš u Sremskoj Mitrovici u mogućnosti da dodeli čistilicu koja zadovoljava sve parametre o zaštiti životne sredine, ne zagađuje okolinu, veoma je funkcionalna, i u odnosu na pređašnje, može da obiđe i neke manje površine.

Ministarka Irena Vujović je još rekla: „Najvažnije je što ova mašina može da čisti i dečja igrališta i u isto vreme dezinfikuje javne površine, dakle trotoare i parkove, a dezinfekcija traje do četiri meseca. Ovo je lep početak saradnje sa jedinicom lokalne samouprave Sremska Mitrovica, veoma je aktivna opština zahvaljujući gradonačelnici, njenom timu, uskoro se vidimo i kada govorimo o konkursu koji je bio sproveden za kante i kontejnere, na kojem je vaš grad takođe osvojio šta je traženo. Danas smo razgovarali i o upravljanju čvrstim otpadom, planirano je veliko postrojenje, regionalna deponija i reciklažni centar, Sremska Mitrovica se nalazi na spisku od osam regiona koji će raditi u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, dakle iz njihovih izvora finansiranja, i sledeće godine već kreće projektovanje. Javno komunalno preduzeće i gradska uprava Sremske Mitrovice veoma su aktivni u vidu prikupljanja dokumentacije i na taj način ćemo trajno rešiti sistem upravljanja otpadom, što predstavlja jedan od najvećih problema u Srbiji, a Sremska Mitrovica je pokazala spremnost da taj problem reši. Upravo je okončan i konkurs za uklanjanje divljih deponija, očekujem rang listu i da u nekom narednom periodu čistimo sve manje divlje deponije kako bi bila još bolja slika Srbije. Razgovarali smo takođe i o animalnim deponijama na čemu radimo zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede s kojim imamo veoma dobru saradnju, postoji ideja da oni grade transfer stanice isključivo za animalni otpad, a mi transfer stanice za pretovar komunalnog otpada, videćemo šta možemo zajednički da uradimo. Postoji mogućnost da opštine konkurišu kod nas i za kamere, video nadzor za deponije animalnog otpada”.

Primopredaji su prisustvovali i saradnici ministarke i gradonačelnice. Ministarka je izrazila nadu da će se nastaviti ova lepa saradnja sa našim gradom.

Svetlana Milovanović gradonačelnica Sremske Mitrovice rekla je : „Prvenstveno bih se zahvalila Ministarstvu za zaštitu životne sredine i ministarki Ireni Vujović zato što su imali sluha za ovaj naš, recimo problem, i našem Javnom komunalnom preduzeću „Komunalije” koji su iniciriali učešće na konkursu ovog ministarstva. Moram da pohvalim i rad našeg javnog komunalnog preduzeća, oni zaista naš grad čine čistim, ali uz pomoć ove čistilice, naš grad će sada biti još čistiji, još svežiji jer će nam pomoću nje biti dostupnije one površine koje, možda, do sada nisu. Zahvalila bih se još jednom, mislim da je ovo samo početak jedne lepe saradnje sa Ministarstvom zaštite životne sredine”.

Čistilica je odmah prosleđena na korišćenje gradskom komunalnom pogonu JKP „Komunalije”. Prilikom primopredaje kratko su predstavljene prednosti višenamenskog električnog vozila. Ova polivalentna mašina čisti, pere i usisava.

Tamara Milković PR JKP „Komunalije” zahvalila se na ovoj mašini koja će im znatno unaprediti rad: „Izuzetno veliko zadovoljstvo mi je što je javno komunalno preduzeće dobilo od Ministarstva zaštite životne sredine čistilicu koja će služiti za čišćenje trotoara, trgova, parkova. Ono što je od velikog značaja jeste da je ova čistilica na električni pogon jer je, naravno, energetska efikasnost na prvom mestu. Nama će ova čistilica omogućiti da naš grad bude još čistiji i da mnogo efikasnije obavljamo, inače svakodnevne poslove. Veliko je zadovoljstvo uspostaviti ovakvu saradnju sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Mi imamo jednu malu ovakvu mašinu koja je nefunkcionalna za takve prostore, ova će nam biti mnogo efikasnija zbog užih prostora”.

Nova čistilica na električni pogon koristiće se za čišćenje trotoara, trgova i parkova, uz doprinos energetskoj efikasnosti. Čistilica je idealna mašina za čišćenje svih vrsta površina od raznih vrsta otpada kao što je otpadni papir, boce, PVC čaše, iglice bora, kamenčići, pesak, lišće i ostalo, a zbog svojih malih dimenzija moguće je koristiti za čišćenje površina gde je veličina mašine od presudne važnosti. 

Ova čistilica je dobijena putem upita koji je ministarstvo slalo gradovima i opštinama o opremi koja je potrebna za unapređenje komunalnih usluga, sa ciljem se da podigne svest o značaju životne sredine, a i da gradovi širom Srbije budu čistiji. Mašina je nabavljena u svrhu održavanja gradskih ulica i teže pristupnih površina i trotoara.