Nove cene obaveznih zdravstvenih pregleda

Foto: ZZJZ Sremska Mitrovica
Na sednici Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, koja je održana 15. januara, doneta je odluka o izmenama cena usluga Centra za kotrolu i prevenciju bolesti.

* Cena obaveznih zdravstvenih pregleda (kompletan zdravstveni pregled), iznosi 2.600,00 dinara.

* Cena obaveznih zdravstvenih pregleda lica zaposlenih na poslovima zdravstvenih pregleda lečenja i drugim oblicima zdravstvene službe (klinički pregled), iznosi 1.600,00 dinara.

* Cena obaveznih zdravstvenih pregleda lica na poslovima javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće kao i lica koja dolaze u kontakt sa vodom i ambalažom u neposrednom kontaktu sa vodom, iznosi 2.200,00 dinara.

* Cena obaveznog zdravstvenih pregleda za lica koja u toku školovanja obavljaju obaveznu praksu, iznosi 1.300,00 dinara.