Novine u apotekama u Srbiji: Kako vam mogu pomoći?

foto Shutterstock

Farmaceutska komora Srbije pokrenula je aplikaciju „Pronađi savetnika“, kao i dva nova savetovališta u apotekama širom naše zemlje – savetnik za hiperteniziju i savetnik za novouvedeni lek.

„Omogućeno je pretraživanje po uslugama, gradovima i imenima savetnika. Nakon odabira savetnika dostupni su sledeći podaci: slika, zvanje, specijalizacija (ukoliko postoji), vrsta usluge koju savetnik pruža, naziv i adresa apoteke, kontakt mejl i telefon“, rekla je Rajković.

Ona navodi da trenutno u apotekama ima blizu 960 savetnika farmaceuta, koji sprovode sedam usluga za pacijente.

„Reč je o standardizovanim farmaceutskim uslugama za pacijente sa astmom, za pacijente sa dijabetesom, standardizovana farmaceutska usluga prilikom izdavanja antibiotika, post-kovid savetovalište i savetovalište za vakcinaciju. Svaki savetnik nosi bedž za određenu uslugu i time ga pacijenti mogu lakše prepoznati“, kaže Rajković.

Govoreći o nedavno uvedenim novim uslugama – savetnik za novouvedeni lek i savetnik za hipertenziju, ona navodi da je, kada je reč o savetovalištu za novouvedeni lek, u saradnji sa Savezom farmaceutskih udruženja Srbije, Farmaceutska komora Srbije obezbedila uvođenje nove usluge u vezi sa primenom novouvedenih lekova za terapiju hroničnih bolesti.

„Cilj ove usluge je identifikacija potencijalnih ili aktuelnih terapijskih problema u vezi sa primenom leka i struktuirano savetovanje u cilju višeg stepena adherence prema propisanoj hroničnoj terapiji“, rekla je Rajković.

Usluga će se sprovoditi kroz nekoliko koraka, koji podrazumevaju praćenje pacijenta u periodu od tri meseca. Ona navodi da se smatra da 30 do 50 odsto pacijenata ne primenjuje pravilno propisane lekove.

„Najčešci razlozi za zabrinutost pacijenta su nedostatak informacija o leku i njegovom efektu na zdravlje, nedostatak uverenja u neophodnost primene leka, nerazumevanje načina primene leka, usklađivanje režima doziranja sa svakodnevnim aktivnostima i zabrinutost zbog mogućih neželjenih efekata“, rekla je Rajković.

Farmaceutska komora Srbije je pripremila standarde za pružanje još jedne farmaceutske usluge na nivou primarne zdravstvene zaštite – savetnik za hipertenziju.

„Standardizovana farmaceutska usluga za pacijente sa hipertenzijom se sastoji iz tri koraka koji pokrivaju osnovne potrebe u upravljanju terapijom, kontrolu krvnog pritiska i nefarmakološke mere. Svaki pacijent će kompletnu uslugu proći kroz dva do dva i po meseca“, rekla je Rajković.