Obaveštenje JKP „Standard“ Šid

JKP „Standard“ Šid obaveštava sve građane koji su u mogućnosti da zeleni otpad, šut i građevinski otpad koji imaju od posledica nevremena, mogu lično sopstvenim prevozom da odvezu na gradsku deponiju bez naknade.

Prijave za ulazak na istu se vrše na gradskoj deponiji kod portira.

Građane koji nisu u mogućnosti da samostalno odvezu molimo za strpljenje dok se ne otklone prioritetne štete na javnim površinama, pa će biti organizovan odvoz istog.

Za sve informacije možete se obratiti na kontakt telefon 022/712-558 ili 0648577382.