Obaveštenje za građane, porezne obveznike

Grad Sremska Mitrovica poziva građane da blagovremeno izmire svoje obaveze po osnovu prve rate poreza za imovinu,a u visine poslednje rate iz predhodne godine,a koja dospeva na naplatu 14. februara 2021. godine.

Blagovremenim izmirenjem obaveze pomažete svom gradu, asebi obezbeđujete uredno izvršenu obavezu bez posledice obračunavanja kamate i drugih troškova.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Upravi za budžet, finansije i lokalno-ekonomski razvoj.

Grad Sremska Mitrovica