Običaj iznošenje plaštanice na Veliki petak u Grkokatoličkoj crkvi Vaznesenja Gospodnjeg

Bogosluženje na Veliki petak u Grkokatoličkoj crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Sremskoj Mitrovici služio je o. Igor Vovk. Veliki petak se obeležava u znak sećanja na dan kada je Isus Hrist razapet na krstu na Golgoti. Budući da je to za hrišćane dan velike žalosti, on se obeležava strogim postom, uzdržavanjem od bilo kavog veselja i proslava, a prema tradiciji tog dana se ne rade poslovi u polju i u kući.

Na bogosluženju je danasizneta Hristova plaštanica, to je običaj koji se svake godine na Veliki petak sprovodi kako u ovoj crkvi tako i svim ostalim crkvama i hramovima.

Plaštanica se nakon ophoda oko hrama, polaže na svečano ukrašen grob sa gerlandama, a vernici se klanjaju i celivaju je. Potom se klečeći provlače ispod stola u veri da će tako cela godina, do narednog Vaskrsa, proteći zaštićena blagoslovom Raspetog Hrista.

Plaštanica se iznosi u toku pojanja stihovnjih stihira na večernjem bogosluženju Velikog Petka i polaže se uvek zajedno sa Jevanđeljem na sredinu hrama na poseban sto.

Predanja kažu da su hrišćani plaštanicu tajno čuvali sve dok nisu prestali progoni hrišćana.

U Grkokatoličkoj crkvi se nakon iznošenja postavlja straža koja čuva Isusov grob, što predstavlja svojevrsni tradicionalni običaj i ne tako čest kod Hrišćana. Po tradiciji straža čuva Isusov grob do nedelje i Isusovog vaskrsnuća.