Obuka novih predavača Crvenog krsta za delovanje u nesrećama

Foto: Crveni krst Sremska Mitrovica

U odmaralištu Crvenog krsta Bačka Palanka, 09. i 10. marta realizovana je obuka za predavače u oblasti delovanja u nesrećama, sa ciljem osnaživanja predavačkog kadra Crvenog krsta Vojvodine.

Foto: Crveni krst Sremska Mitrovica

Na poziv Crvenog krsta Vojvodine učešće na ovoj obuci uzele su volonterke Crvenog krsta Sremska Mitrovica: Ružica Blagojević, Ivana Micić, Anja Jovanović i Jelena Žilić.

Foto: Crveni krst Sremska Mitrovica

Nakon upoznavanja sa osnovnama komunikacije, načinom izvođenja obuke, ulogom CK u vanrednim situacijama i sa opremom kojom raspolaže Crveni krst, volonterke su dobile radne zadakte na osnovu kojih će se kasnije izvršiti ocenjivanje budućih predavača u oblasti DuN .

Foto: Crveni krst Sremska Mitrovica