Od 1. jula bez rominga u zemljama Zapadnog Balkana!

Naknada za roaming u zemaljama regiona potpuno će nestati od 1. jula, dakle, više neće biti rominga između zemalja Zapadnog Balkana – Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije i Kosova.

Ovo direktno utiče na saradnju između država, komunikaciju među građanima, na digitalnu transformaciju regiona, kao i razvoj digitalnog društva. Na početku turističke sezone, značiće i onima koji će godišnje odmore provesti u nekoj od navedenih zemalja.

Do sada su cene za roming snižavane na svakih šest meseci i poslednja prosečna cena za minut razgovora za odlazne pozive iznosila je oko 11 dinara. Takođe, prenos  prenos podataka po megabajtu je sa oko 30 dinara, snižen na oko 4 dinara.

Odredba Sporazuma koja se odnosila na potpuno ukidanjе rominga u regionu konačno počinje da se primenjuje počev od 1. jula 2021. godine. Cena za pozive, SMS poruke i prenos podataka u romingu u regionu Zapadnog Balkana biće jednaka ceni koju građani plaćaju unutar svoje matične mreže. Na ovaj način primenjuje se tzv. evropski princip „roming kao kod kuće“.

“Jedino ograničenje biće takozvana politika fer korišćenja, gde regulatori propisuju nivoe fer upotrebe. To zapravo i nije ograničenje, već samo način da se spreči prekomerno korišćenje i zloupotreba. Konkretno, taj propis sprečava da korisnik iz Bosne i Hercegovine, na primer, kupi karticu u Srbiji, a onda je koristi u svojoj zemlji kao da je lokalna“, rekao je za medije pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Milan Dobrijević.

Najavljeno je i da će plan za smanjenje troškova rominga između regiona i EU biti pripremljen do kraja 2021. godine.

Operatori će u skladu sa važećim propisima i opštim uslovima poslovanja utvrđivati da li je došlo do prekomerne potrošnje, objasnio je Dobrijević.

”Pod prekomernom potrošnjom podrazumeva se slučaj da korisnik ostvaruje veću potrošnju u romingu u odnosu na domaći saobraćaj, kao i da duže boravi u ekonomijama Zapadnog Balkana nego u Srbiji. Ukoliko se utvrdi da je došlo do zloupotrebe, operatori šalju korisniku upozorenje, u kome ga obaveštavaju da mogu primeniti dodatnu naknadu za roming. Ako korisnik ne promeni navike u korišćenju usluga u romingu, operatori mogu primeniti dodatnu naknadu za roming, koja je ograničena na domaću cenu za pozive, SMS i internet saobraćaj”, naglasio je Dobrijević.

Ipak, pre nego što počnete da koristite usluge mobine telefonije i internet po novim praviima, informišite se na sajtovima svojih matičnih operatora, u zavisnosti od paketa koji se koriste kako ne bi došlo do eventualnih nesporazuma.