Smanjuje se broj članova saveta mesnih zajednica

Na današnoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica usvojen je predlog odluke o mesnim zajednicama, po ovoj odluci broj članova saveta biće smanjen za dva člana.

Povodom ove odluke zamenik gradonačelnice Petar Samardžić je rekao: „Cilj usvajanja pomenute odluke jeste usaglašavanje sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i odredbama Statuta grada Sremska Mitrovica. Novine koje su ključne u ovoj odluci o mesnim zajednicama, jeste da je smanjen broj članova saveta mesnih zajednica za dva člana. Tako da one mesne zajednice koje su imale nekad 9 sada imaju 7 članova, koje su imale 7 sada imaju 5, saveti sa 5 sad imaju 3 člana. Takođe, detaljno je propisan i opisan izborni postupak za članove Saveta i uvedena je dvostepenost u cilju veće zaštite izbornog prava, to praktično znači da sada postoji izborna komisija koja je nadležna za sprovođenje izbornog postupka, ali postoji i drugostepena komisija koja će odlučivati o prigovorima na odluke prvostepene komisije”.

„One mesne zajednice koje broje do 1000 građana sa biračkim pravom tu je sada smanjeno na tri , od 1000 do 2000 građana na pet. Čisto iz praktičnih razloga nema potreba za većim savetima, posebno za te manje mesne zajednice“ pojasnio je zamenik gradonačelnice Petar Samardžić.

Izbori za Savete mesnih zajednica najverovatnije će biti održani u avgustu ove godine.