Odobrena sredstva za sanaciju divlje deponije u Laćarku

Potpisan je Ugovor sa Ministarstvom  zaštite životne sredine kojim su odobrena sredstva za sanaciju divlje deponije u Laćarku u iznosu od 13,3 miliona dinara, uz četiri miliona koja su opredeljena iz budžeta Grada Sremska Mitrovica. 

Ugovor je potpisala i svečano uručila ministarka Irena Vujović, a u ime Grada prisustvovala je gradonačelnica Svetlana Milovanović i načelnik Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Dražen Riđošić.

Uz velike apele i nekoliko pokušaja da se problem sanira, ova lokacija ruži i zagađuje životnu sredinu. Stoga će problem ove godine biti rešen, a najvažnije je da se svi savesno odnosimo prema svojoj okolini. 

Grad Sremska Mitrovica se zahvaljuje Ministarstvu zaštite životne sredine i ministarki Ireni Vujović koji su prepoznali važnost ovog projekta i pomogli Gradu da se  pođe putem rešenja ovog problema.