Održan okrugli sto na temu „Poverenje u institucije” – Kome prijaviti nasilje?

Gradonačelnica grada Sremska Mitrovica Svetlana Milovanović danas je, u Velikoj sali Gradske kuće, zajedno sa pokrajinskim zaštitnikom građana, ombudsmanom prof. dr Zoranom Pavlovićem bila domaćin okruglog stola na temu „Poverenje u institucije” – Kome prijaviti nasilje?

Skup je organizovan s ciljem celovitog sagledavanja problema, potreba i sačinjavanja zajedničkih zaključaka i predloga za unapređenje i adekvatnu zaštitu ljudskih prava i prava deteta.

Svetlana Milovanović gradonačelnica rekla je: „Tema današnjeg okruglog stola koji organizujemo na inicijativu pokrajinskog ombudsmana i naravno u saradnji sa gradom Sremska Mitrovica je veoma široka i moram da kažem i teška, tako da ćemo ovaj okrugli sto posvetiti borbi protiv nasilja, odnosno da sa jedne strane pokušamo da edukujemo sve naše sugrađane da nasilje prijave, kao i to da nasilje postoji u različitim oblicima da se ne smatra samo fizičkim nasiljem. Mislim da je to prvi korak koji treba da uradimo, edukovati stanovništvo, a sa druge strane moramo im vratiti veru u institucije.”

„Apelujem sa ovoga mesta da se nasilje prijavi bez obzira u kom je obliku, nasilje treba prijaviti. Trebalo bi da pokušamo zajedno i zajedničkim radom da ga sprečimo jer nekako, imam više utisak da se žargonski izrazim da mi gasimo požar kada se to već desi, kada o tome već čitamo u medijima. Hajde da vidimo na ovom okruglom stolu šta je to što mi kao država kao i državne institucije možemo da uradimo da bismo uopšte i sprečili bilo koju od ovih vrsta nasilja tako da je to naš današnji cilj na ovom okruglom stolu i ja se nadam da ćemo i uspeti da ga postignemo. Zahvalila bih se posebno i profesoru dr Zoranu Pavloviću pokrajinskom ombudsmanu i njegovoj ekipi što su baš u Sremskoj Mitrovici organizovali ovaj treći okrugli sto, a još jedan će biti u septembru zajednički kada ćemo sumirati rezultate, sve ono što smo postigli, odnosno šta smo se dogovorili na ovim sastancima”, rekla je ovom prilikom gradonačelnica Milovanović.

Pored ombudsmana Pavlovića i predstavnika mitrovačke lokalne samouprave, sastanku su prisustvovali i predstavnici institucija i organizacija koje su uključenje u oblast preveniranja i sankcionisanja nasilja.

U Sremskoj Mitrovici je danas održan treći deo okruglog stola o temi poverenja u institucije i kome građani da prijave nasilje sa osnovnom idejom da se skrene pažnju u opštoj i stručno javnosti na činjenicu da u našem društvu postoji nulta tolerancija na nasilje ali da svi građani, svi potencijalni oštećeni, sve žrtve budu sigurni da će od strane nadležnih organa da dobiju podršku i pomoć prema rečima prof. dr Zorana Pavlovića pokrajinskog zaštitnika građana-obudsmana.

Kako je još rekao  Pavlović: „Pomoć se ne sastoji samo u aktivnostima nadležnih državnih organa, policija, tužilaštvo, sud, nego i svih onih drugih učesnika u samom postupanju. Naravno do tog cilja nulte tolerancije nije lako ni jednostavno doći, krivična prijava ne podnosi se sredstvima javnog informisanja, krivična prijava ne podnosi se organizacijama civilnog društva, nego se podnosi nadležnim institucijama, da bismo došli do toga moramo da imamo poverenje. Jedna od uloga nezavisnih institucija kao što je u ovom slučaju pokrajinski zaštitnik građana jeste da skrene pažnju javnosti i da deluje preventivno kako bismo do cilja jednako ravnopravnosti došli na što brži i bezbolniji način, zbog toga se zahvaljujemo lokalnoj samoupravi Gradu Sremskoj Mitrovici što su nam dali gostoprimstvo i omogućili nam da sa profesionalcima porazgovaram o ovoj temi i dođemo do nekog zajedničkog zaključka. Gradonačelnica Sremske Mitrovice i ja imamo odličnu ličnu komunikaciju i naša poseta ovde je dokaz da i lično i profesionalno može da funkcioniše na apsolutno zadovoljavajući način. Bez lokalne samouprave ne može da bude dobrog skupa jer bez podrške onih koji su donosioci odluka ni jedan ombudsman ne može ništa da učini. To je jedna interakcija, to je jedno jedinstvo i samo na taj način kroz zajedničku akciju dolazimo do rezultata.”