Održano predavanje predškolcima na temu – Zdravlje i higijena

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u sprovođenju zdravstveno vaspitnog rada na teritoriji opštine, organizovao je predavanje u objektima PU Pčelica u Salašu Noćajskom i Noćaju, u grupama pripremnog predškolskog uzrasta sa temom: Zdravlje i higijena, sa akcentom na ličnu higijenu, u saradnji sa dr Jasnom Radovanović, pedijatrom, i m.s. Draganom Urmanković.

Jedan od zadataka zdravstvenog vapitanja i obrazovanja je da deca steknu znanja o bezbrižnom odnosu prema svom zdravlju, kako da ga sačuvaju i unaprede. Cilj predavanja je sticanje pozitivnih navika i veština bitnih za očuvanje zdravlja. Pružanje informacija o higijeni i njenom značaju, podržavanje formiranja navika započetih u porodičnoj sredini. Osećaj odgovornosti i osamostaljivanja dece za primenu zdravih stilova života.