Održavanje gradskih saobraćajnica

Nastavlja se sa realizacijom projekata od zajedničkog interesa, a među prioritetima je ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu i održavanje saobraćajnica na našoj teritoriji. U toku je redovno održavanje kolovoza po Programu redovnog održavanja putne infrastrukture, opštinskih puteva i ulica u naseljenom mestu Sremska Mitrovica i na teritoriji svih mesnih zajednica koje su u nadležnosti Grada.

Pre dva dana započeto je održavanje saobraćajnica i putne infrastrukture na delovima gde su kolovozi oštećeni. U narednom periodu radovi na održavanju saobraćajnica planirani su na teritoriji svih mesnih zajednica. Time se stvaraju uslovi za bezbedno i efikasno odvijanje saobraćaja, kao i za dalji ekonomski i privredni rast grada i prigradskih naselja.

Dimitrije Vlajić, rukovodilac Službe saobraćaja u Gradskoj upravi za saobraćaj komunalne inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica navodi da se održavanje lokalnih puteva odvija po ustaljenom rasporedu. Kako je istakao: „Radovi podrazumevaju sanaciju, tj. popravku oštećenja u vidu rupa, kolotraga, mrežastih pukotina, prslina i dugo, izvode se mestimično skidanjem površinskog sloja asfalta sa kolovoza opsecanjem rotacionom glodaricom, čišćenjem, izduvavanjem i bitumeniziranjem. Potom se u pripremljeni rov, koji je sanirano oštećeno mesto polaže asfaltna masa, tj. asfalt beton AB11 i valjanjem se niveliše spram postojećeg kolovoza. Trenutno se rade pripreme, opsecanje, površinska obrada, jedan dan se radi priprema, drugi dan se dovozi topao asfalt i polaže u pripremljene rovove. Najkritičniji su pružni prelazi i industrijska zona, gde je već jedan deo urađen i u rovove položeno 8 tona toplog asfalta.”

Lokacije na kojima će se izvoditi radovi su cela teritorija naseljenog mesta Sremska Mitrovica, u svih devet mesnih zajednica. Prethodno su, prema Vlajićevim rečima, redovnim pregledom evidentirana oštećenja koja se nalaze na putnoj infrastrukturi i radovi su započeli u industrijskoj zoni, od ulice Jarački put.

Saobraćaj nije obustavljen, u zoni radova na obnovi kolovozne konstrukcije, odvija se naizmeničnim propuštanjem. Regulisan je postavljenom radnom saobraćajnom signalizacijom i u zoni radova ručnim regulisanjem radnika izvođača radova, tj. podizanjem crvene i zelene zastave, kako ističe Vlajić, postavljene su sve propisane oznake.

U okviru redovnog održavanja objekata putne privrede, putarska mehanizacija trenutno je angažovana u naselju Kamenjar. Odatle se nastavlja dalje, radi se kako vremenski uslovi dozvole i svakog dana.