Ograničene cene brašna, ali i količina koja može da se kupi

foto Pixabay

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica kako bi se zaštitilo tržište, odnosno sprečile deformacije u formiranju cene brašna.

Uredba stupa na snagu 1. marta 2024. godine i važi do 31. maja 2024. godine, saopšteno je iz Nemanjine 11.

Tim dokumentom propisane su, kako je navedeno, cene za brašno tip T-400 glatko, u pakovanju do jednog kilograma, kao i cene za brašno tip T-500 u istom pakovanju.

Trgovci na malo obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-400 glatko imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-400 glatko, u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 54,99 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena tog brašna ne sme prelaziti 45 dinara po kilogramu.

Trgovci su takođe obavezni da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-500 imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-500 u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 49,99 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena tog brašna ne sme prelaziti 40,90 dinara po kilogramu. Po tim cenama proizvođači mesečno moraju isporučivati trgovcima na malo najmanje 50 odsto količine u odnosu na isti period prethodne godine.

Maksimalna količina tog brašna koju trgovac na malo može da proda potrošaču u pojedinačnoj kupovini je pet kilograma tipa T-400 glatko i pet kilograma brašna tipa T-500.

Novčanom kaznom od 100.000 do dva miliona dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne primenjuje Uredbu, a može se izreći i zaštitna mera zabrane određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine. Kazna je predviđena i za odgovorno lice do 150.000 dinara.