Okrugli sto – projektna aktivnost

Radnici iz Službe za privredu, lokalni i ekonomski razvoj Opštine Irig imali su priliku da se upoznaju sa aktivnostima projekta P.R.I.D.E. “Policies for Roma inclusive Dimension in Europe“ iz programa „Erasmus+“ koji je finansiran iz evropskih fondova.

Partneri na projektu – Opština Ruma, koju predstavlja Jasmina Stojanac Zorić i udruženje “Stil mladih” ispred koga su govorile Ivana Stanković i Daniela Vasić predstavile su cilj i aktivnosti projekta i približili program „Erasmus+“ kolegama iz susedne opštine.

Razgovaralo se o dosadašnjim aktivnostima, planovima rada na inkluziji Roma u sistemu ovih opština kao i o aktivnostima drugih partnera na projektu. Ova aktivnost jedna je u nizu aktivnosti koje predstoje u narednom periodu, a prisutni su naveli da je veoma bitno obuhvatiti što veći krug saradnika i korisnika u deljenju rezultata projekta koji se trenutno realizuje. Dobar i predan rad kolega iz rumske opštine kao i profesionalna saradnja sa udruženjem “Stil mladih” osigurava sve naredne projektne aktivnosti, zaključci su razgovora na okruglom stolu.