Opšta bolnica Sremska Mitrovica pred procesom nove akreditacije

U radnoj poseti Opštoj bolnici Sremska Mitrovica je bila Svetlana Drča koordinator i edukator Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije a povodom novog procesa akredaticije koji Bolnicu čeka u ovoj godini. Sastanku su, pored v.d.direktora Prim.dr Dragana Malobabića, prisustvovali članovi menadžmenta, kao i koordinator dr Nenad Golubović a teme sastanka bile su vezane za realizovane edukacije za samoocenjivanje, smernice za rad sa timovima, kao i prikaz kontinuiteta kroz novu dokumentaciju.

Drča je prisutne upoznala sa novinama koje donosi novi akreditacijski ciklus, uz uputstva i sadržaje koje naša ustanova treba da prati u predstojećim aktivnostima. Preporuke, se pre svega odnose na  unapređenje procedura, prevashodno u sferi dodatnog kvaliteta u pružanju usluga pacijentima, sa posebnim akcentom na ulogu Stručnog saveta Bolnice.

Zajednički zaključak je, da je važno  sprovoditi  procedure po standardima, uredno voditi dokumentaciju u svim segmentima rada i poslovanja i svakodnevno raditi na unapređenju kvaliteta .