Otvoreni dan u mitrovačkoj kasarni

Komanda Garnizona Vojske Srbije u našem gradu u saradnji sa gradskim Centrom Ministarstva odbrane, u kasarni „Boško Palkovljević Pinki” organizovala je otvoreni dan. Velik broj posetilaca mogao je da vidi prikaz pešadijskog naoružanja i opreme, sredstava i tehnike oklopnih jedinica i prikaz sredstava i tehnike artiljerijskih jedinica.

Otvoreni dan bio je namenjen svim građanima, kasarnu „Boško Palkovljević Pinki” posetili su predstavnici Grada Sremska Mitrovica i privrednih subjekata, a upriličene su i organizovane posete dece iz predškolskih ustanova, učenika osnovnih i srednjih škola.

Poseta je organizovana u cilјu promovisanja vojnog poziva, naveo je potpukovnik Ivan Novičić, komadant Garnizona Sremska Mitrovica, ujedno i komandant kasarne koja je otvorila vrata za posetioce. Kako je dodao: „Ovo je prilika da se svi upoznaju sa životom i radom Kopnene vojske Republike Srbije. Cilj manifestacije je približavanje sugrađanima, naročito deci koja dolaze iz vrtića, srednjih i osnovnih škola, da shvate da možemo da realizujemo sve aktivnosti koje su vezane za njih. Mogli su da sagledaju mogućnosti tehnike kojom raspolažemo, sa težištem na naoružanju oklopnih jedinica, zatim artiljerijsko i pešadijsko naoružanje. Istovremeno su učenici završnih razreda srednjih škola mogli da se u potpunosti informišu o narednom konkursu za dobrovoljno služenje vojnog roka, a do kraja meseca je otvoren konkurs za angažovanje na radnom mestu za civilna vojna lica.”

Najbrojniji posetioci u kasarni bili su učenici osnovnih i srednjih škola, koji su, osim informacija o upisu i nastavku školovanja, kao i razgledanja savremenih sistema i opreme u vojsci, mogli da se upoznaju sa aktivnostima u jedinicama Kopnene vojske.

Deca iz osnovnih škola družila su se sa vojnicima i imala su priliku da pogledaju vozila koja koristi Vojska Srbije, da  vide kako izgledaju puške i pištolji, da uđu u borbena vozila i da se druže sa pripadnicima Vojske Srbije, koji su odgovarali na sva njihova pitanja.

Inače, poziv za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem otvoren je tokom cele godine, a neki od opštih uslova kandidata koji žele da se prijave je da imaju od 19 do 30 godina, da imaju prebivalište i da su državljani Srbije, da se ne vodi postupak i da nisu osuđivani za krivična dela i da prođu lekarski pregled.