Planovi Agencije za ruralni razvoj

Agencija za ruralni razvoj  Grada Sremska Mitrovica pruža besplatne stručno savetodavne i konsultantske usluge korisnicima u domenu lokalnog ruralnog razvoja, poklanjajući jednaku pažnju poljoprivredi, ruralnoj infrastrukturi, seoskom turizmu, socijalnoj politici, zaštiti životne sredine i ostalim elementima politike ruralnog razvoja. U protekloj godini, kako kažu iz Agencije povećao se i broj korisnika koji su se obratili za pomoć.

Na ovogodišnjoj sednici Skupštine grada usvojen je i Plan i program rada Agencije za 2024. godinu. U usvojenom planu radilo se na usklađivanju cena usluga ali i povećanje sredstava koja su namenjena  za mere ruralnog razvoja i to na ukupno 24,5 miliona što je za 18 miliona više nego  prethodne godine.

Prelazak na digitalni sistem podnošenja zahteva prema rečima v.d. direktora Agencije za ruralni razvoj  je bio veliki izazov kako za zaposlene tako za poljoprivredne proizvođače. Platforma e Agrar se tokom proteklog perioda menjala, unapređivala a sve u cilju olakšanog korišćenja. Sve promene su sa uspehom primenjene u radu i maksimalno je pružena podrška proizvođačima da u predviđenom vremenskom periodu registruju svoja gazdinstva a takođe i da elektronski podnesu zahteve za subvencije po unapred utvrđenom rasporedu.