Počela četvrta faza projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa”, prijave do 31. avgusta

Nemačka organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u Republici Srbiji, od jula 2024. godine realizuje četvrtu fazu projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa”, koji finansira Švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, a sufinansiraju je gradovi i opštine obuhvaćeni projektom. U četvrtoj fazi projekta obuhvaćeno je 14 gradova i opština, među kojima je i Grad Sremska Mitrovica. 

Cilj projekta je podrška novim biznis idejama, razvoj preduzetništva i doprinos punoj i produktivnoj zaposlenosti. 

U okviru ove faze projekta zainteresovana lica koja imaju realne i održive poslovne ideje, mogu da konkurišu za pomoć u vidu opreme/materijala za započinjanje ili razvoj poslovnih delatnosti u vrednosti od: 

  • 2.100,00 evra i 
  • 3.600,00 evra uz uslov zapošljavanja jednog nezaposlenog lica koji se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. 

Za korisnike će pored toga biti organizovane poslovne i stručne obuke u skladu sa potrebama kao i poslovno savetovanje. 

Odobrene donacije biće dodeljivane isključivo u vidu opreme i materijala, bez gotovinskih isplata. 

Obaveze korisnika koji potpišu ugovor o donaciji sa Helpom su: 

  • Uplata učešća od 10% ukupne vrednosti donirane opreme na namenski tekući račun, 
  • Registracija biznisa u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, 
  • Pohađanje poslovnih obuka organizovanih od strane Helpa. 

Prijavni formular predstavlja polazni dokument u procesu odabira korisnika pomoći. Na osnovu podataka navedenih u prijavi, predstavnici Helpa će pregovarati sa onim kandidatima čija ideja najviše obećava i koji zadovoljavaju sve ostale kriterijume. 

Neophodno je dati kompletne i detaljne odgovore na sva pitanja. Molimo da uz popunjenu prijavu obavezno priložite kopiju lične karte podnosioca zahteva, kopiju diplome (ukoliko je imate), kopiju potvrde o registraciji delatnosti (ukoliko je delatnost registrovana). 

Elektronska prijava je otvorena do 31.avgusta. 

Kontakt: Helpova kancelarija u Beogradu, tel: 011 30 46 340 

Prijava na sledećem linku (crveno dugme „Prijava▶️„): 

https://help-serbia.org.rs/…/prijava-za-grant-u-opremi…/