Počela podela ogreva socijalno ugroženom stanovništvu u Rumi

foto opština Šid

Stevan Kovačević, predsednik SO Ruma i Miloš Kulpinac, direktor Centra za socijalni rad, prisustvovali su danas na Vašarištu podeli ogreva za socijalno ugrožena domaćinstva u Rumi.

Opština Ruma ove godine je obezbedila znatno veće količine ogreva nego u ranijem periodu. Sve socijalno ugrožene kategorije i u gradskim i u seoskim sredinama će dobiti ogrev.

foto opština Šid
foto opština Šid

“Mi se kao lokalna samouprava veoma temeljno spremamo da ovu tešku energetsku situaciju koja je zadesila celu Evropu. Socijalna problematika u ovom zimskom periodu jedan je od naših lokalnih prioriteta. Mi smo kao lokalna zajednica preduzeli čitav niz mera kako bismo pomogli onima na koje će ova kriza najviše uticati, a to su svakako ona domaćinstva koja su socijalno najugroženija. Danas počinjemo raspodelu ogrevnog drveta za jedan deo te populacije ovde u Rumi. Narednih dana ćemo početi sa isporukom i u selima naše opštine”, izjavio je Kovačević i podsetio da je Ruma jedna od prvih opština u Srbiji koja je uvela i energetske vaučere, pomoć građanima u iznosu od 15.000 dinara za plaćanje računa za grejanje u JP „Stambeno“ i JP „Gas“ ili nabavku ogreva.

“Energetski vaučeri su namenjeni upravo onima sa najnižim primanjima. Svako ko se prijavio i čiji su prihodi po članu domaćinstva ispod 25.000 dinara ostvariće pravo na energetski vaučer, tj. opštinsku pomoć”, rekao je Kovačević.

Centar za socijalni rad sačinio je listu najugroženijeg stanovništva, a raspodela ogreva se obavlja u skladu sa zakonima o socijalnoj zaštiti, istakao je Miloš Kulpinac, direktor Centra za socijalni rad Opštine Ruma.

“Ogrev će dobiti socijalno ugroženi građani, stariji i bolesni ljudi. Mi ćemo gledati da sve količine drva u što kraćem roku isporučimo, a sa druge strane da svi ljudi koji ispunjavaju te uslove i dobiju drva”, rekao je Kulpinac.

U današnju podelu ogreva uključena je i koordinatorka Mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma Danijela Tadić, a prve količine isporučenog ogreva sadrže bagrem i grab prve klase.