9. MART – PSC PINKI – POČETAK MASOVNE IMUNIZACIJE GRAĐANA

U utorak, 9.marta 2021. godine, kreće masovna imunizacija u Sremskoj Mitrovici. Vakcinacije će se vršiti i u svakom selu, u svim seoskim zdravstvenim ambulantama. U Sremskoj Mitrovici punkt je u PSC Pinki.