Podrška države mladima: Prva plata sada veća

Foto: Pixabay
Projekat “Moja prva plata” kreće u novom obliku i sa većom naknadom mladima

Odlukom Vlade Srbije, mladi koji u okviru programa „Moja prva plata“ dobiju prvi posao, na njemu će više i zaraditi jer je izmenjena Uredbu o Programu podsticanja zapošljavanja mladih.

Uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku“, što je u ovom slučaju posle 10. oktobra.

Program „Moja prva plata“ omogućava mladima da se osposobe za samostalan rad na konkretnim poslovima u institucijama i kompanijama koje su u državnom programu.

Cilj programa, koji traje devet meseci, je podsticanje zapošljavanja mladih, uz prethodnu obuku za posao i sticanje prvih radnih iskustava, kao i podrška privredi u rešavanju problema nedostatka kadrova.

Sredstva koja se kao naknada isplaćuju direktno korisnicima, preko Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavci mogu da uvećaju dodatnim iznosom prema svom nahođenju.